Henk Schroen - Communicatie - Media - Taal - info@henkschroen.nl - Tel: 00-31-631964807 - Vlasstraat 22, 6093 EG Heythuysen (Limburg)

verbinding en context

Even voorstellen. Henk Schroen (december 1960) is de naam. Communicatie, journalistiek en onderwijs zijn mijn vakgebieden. In ruim dertig jaar heb ik op deze terreinen niet alleen veel ervaring opgedaan, maar ook veel plezier en voldoening beleefd aan mijn werk voor de klas, op de redactie of binnen de communicatiesector. Waarbij ook voor mij geldt dat ik soms meer heb geleerd van een mislukking dan van een succes. Die kennis en ervaring gebruik ik binnen mijn bureau. In de meest brede zin, maar met het accent op advisering en coaching. Vanuit de overtuiging dat voor een doortimmerd, helder advies doorgaans geen lijvig rapport nodig is.

Ervaring

Na een studie Nederlands/sociodialectologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen was mijn eerste echte werkervaring die van docent Nederlands op een middelbare school. Om daarna ruim 24 jaar in de journalistiek actief te zijn. Schrijvend, coachend en leidinggevend heb ik binnen vrijwel alle redactionele disciplines van dagblad De Limburger gewerkt en binnen de hoofdredactie van de krant een tijdlang de journalistieke koers mee kunnen bepalen.

In 2011 volgde de switch naar de communicatiesector. Eerst als chef communicatie van de politie in Limburg, daarna als hoofd communicatie en public affairs bij de Provincie Limburg. Op beide plekken in een periode van grote veranderingen en doorgaans opererend binnen een politiek-bestuurlijke context. Strategisch, maar altijd met direct zicht op wat die strategie voor de praktijk zou moeten betekenen.

Overtuiging

Twee sleutelbegrippen bij mijn aanpak en advisering zijn ‘verbinding’ en ‘context’. Het zijn uitgangspunten vóóraf, maar ook ijkpunten achteraf. Automatisch en onbewust. Op basis van een scherpe analyse van de werkelijkheid nú en vanuit de strategie naar het doel van morgen. Rode draad tussen dat alles zijn mensen. Dé mensen. Het zijn immers mensen en hun onderlinge verbinding die impliciet en expliciet bepalen hoe die context eruitziet.

Verbinding en context. Om de gekozen strategie inhoud én kleur te geven. Noem het ‘mijn visie’, maar eigenlijk is het vooral mijn overtuiging. Je zou het als een rekenkundige formule kunnen opschrijven: verbinding + context = maatwerk.